IDM365 - løser udfordringerne med Identity & Access Management (IAM) effektivt. Hvis dokumentation har betydning for dine audits, IT sikkerhed er en prioritet, mens det samtidig er vigtigt at effektivisere og strømline on- og offboarding processen, så er IDM365 noget for jer.

IDM365_logo _bw _400x 400

Har du styr på dit AD?

Med tiden kan det næsten ikke undgås at dit Active Directory rodes til, altså medmindre du konstant er over det, rydder op, lukker brugeradgange som ikke længere er relevante og mere. Det er dog ofte utopi, at IT har tid, overblik og tilgængelig information til at sørge for det. 

IDM365 sørger for, at det bliver nemmere for IT og forretningen at sikre, at det kun er de rette, der har adgang.

 

Får du ryddet op i det?

IDM:Clean er en del af IDM implementeringsprocessen. Her samles information om brugere, tilladelser, filer, foldere og gruppe indstillinger fra hvert system, på baggrund af disse genereres en rapport med anbefalinger til konkrete og potentielle optimeringer, som rydder op i dine data. Dermed bliver det nemmere at strukturere dit AD fremadrettet.

IDM:Clean kan også købes som selvstændig service.

IDM:Clean rapporten inkluderer blandt andet:

 • Tomme permissions – Tilladelser (eller grupper) uden nogen reelle brugere
 • Inaktive permissions – Tilladelser fyldt med inaktive brugere
 • Overflødige permissions – Tilladelser, som dækker det samme er tildelt de samme brugere

 

Er der struktur og overblik i dit AD?

IDM:Organize er næste skridt i IDM implementeringsprocessen. Efter at have ryddet op i dit AD på baggrund af IDM:Clean, genererer IDM:Organize forslag til, hvorledes du kan strukturere og organisere dit AD i roller, forretnings specifikke attributter og jobfunktioner. Forslagene baseres på information indhentet fra jeres forskellige systemer, der tilsammen danner et komplet billede af hver enkelt bruger (medarbejdertype, Afdeling, lokation, etc).

IDM:Organize kan også købes som selvstændig service. 

Live Demo

Fordelene ved brug af IDM365

IDM365 giver IT overblik og kontrol, gør det muligt at uddelegere opgaver og optimere dine IT ressourcer, reducerer on- og offboarding med 90%

Fordele ved brug af IDM365:

 • Brugervenligt og intuitivt interface
 • Uddeleger opgaver med self-service, standardiserede workflows, så IT ikke bliver flaskehals
 • IT bevarer kontrollen, mens selve arbejdet lægges ud i forretningen, gennem godkendelses workflows
 • Ansættelsesprocessen lettes, da den ansættelsesansvarlige ledes igennem et workflow, som automatisk giver den nyansatte adgang til det rette, uden at der skal ventes på, at IT har tid til det.
 • Offboarding sker med blot 3 klik, og du er sikker på at alle adgange er fjernet ved ansættelsesstop.
 • Data om brugere og tilladelser vedligeholdes, som en integreret del af systemet
 • Et bedre overblik over ansatte, medarbejder typer, brugere og andet data
 • Få rapporter med fejl og uoverensstemmelser, så de hurtigt opdages og du kan reagere på dem
 • Din IT-sikkerhed øges, kontrolleres og vedligeholdes automatisk gennem rollebaseret adgangskontrol og logning
 • Implementering af nye systemer er mere gnidningsfrit, da alle relevante data på dine brugere og deres roller allerede er defineret i IDM365, så du behøver ikke opfinde den dybe tallerken igen
 • Flere processer kan håndteres internt ved at stole på IDM365s omfattende muligheder til at sammensætte statistikker og rapporter over bruger og tilladelser, hvilket gør det nemmere at være compliant og finde vej uden at involvere andre organisationer
 • Operationelle risici nedbringes væsentligt gennem bedre kontrol og informations adgang til forretningskritiske systemer.

Hør mere