WorkPoint – et komplet resultatstyringssystem bygget på SharePoint. Afhænger resultaterne i din virksomhed af, at vigtige e-mails er gemt lokalt i den enkelte medarbejders indbakke i Outlook, projekter gemt på lokale netværks-drev, rapporter i ERP-systemet og en håndfuld hjemmelavede Excel- og Access-systemer? Savner I, at alle vigtige data er samlet ét sted?

                                        Workpoint _express

WorkPoint retter fokus på værdiskabende arbejde frem for koordinering og styring af data fra forskellige systemer. I sparer tid på informationssøgning, styring af opgaver og administration af uoverskuelige mængder data. Videndeling og erfaringsudveksling er en forudsætning for at sikre kvalitetsniveauet og styrke konkurrenceevnen. WorkPoint er rettet mod videnstunge virksomheder med stort behov for sags- og projektstyring.

Virksomhedens data i ét miljø
WorkPoint samler virksomhedens data i ét miljø og giver et komplet overblik: Data om nuværende og tidligere kunder, alle firmaets kontakter og sammenkørsel af kalendere. Desuden giver WorkPoint overblik over alle projekter, dokumenter, arbejdsopgaver samt korrespondance med kunder via e-mail, pipeline etc. Med WorkPoint opnår I en enkelt veldefineret struktur og en transparent versionsstyring, som er let at få overblik over og søge i. Samtidig kan I styre, hvem i organisationen der har adgang til hvilke forretningskritiske informationer.

Opnå et effektivt workflow
Spar tid, fasthold ensartet kvalitet, let udførelsen af rutineopgaver og overhold deadline – hver gang. Med WorkPoint automatiserer I de forskellige arbejdsprocesser i virksomheden. Der kan eksempelvis være behov for automatisering af procedurerne omkring opstart af nye medarbejdere, godkendelse af materiale før udsendelse eller rapportering om afvigelser i et kvalitetssystem.

  • Få et komplet overblik over projekter og dokumenthåndtering
  • Opnå struktureret videndeling på tværs af afdelinger i virksomheden
  • Gør det let at automatisere daglige rutineopgaver

Email _manager

Avanceret e-mailjournalisering
Størstedelen af de vigtigste informationer, der kommer ind i en organisation, gemmes i medarbejdernes respektive indbakker eller i hjemmelavede mappesystemer, der er svære at finde rundt i. Konsekvensen kan være, at vigtige informationer ikke findes i tide eller går tabt. En fælles adgang til e-mail sikrer, at vigtige mail altid knyttes til et givent projekt. Kort sagt: Alle e-mail knyttes til opgaver og projekter frem for en enkelt medarbejder.

  • WorkPoint er en SharePoint-baseret applikation, der hurtigt kan implementeres.
  • WorkPoint bygger på standardsystemer fra Microsoft – SharePoint, Outlook og Office-pakken
  • Opnå tæt integration til virksomhedens øvrige forretningssystemer (ERP, BI, CRM etc.)

Avanceret e-mailhåndtering
WorkPoint inkluderer meget avancerede e-mailfunktioner. Email Manager tilbyder – som det eneste produkt på markedet – automatisk journalisering af e-mail. I undgår at miste vigtige informationer – også selv om e-mailen bliver slettet i indbakken. WorkPoint Express giver dig mulighed for at gemme e-mail og tilsendte dokumenter i WorkPoint
direkte fra Outlook med drag’n’drop.

  • Færre vigtige e-mail går tabt
  • E-mail gemmes nemt og korrekt i WorkPoint
  • Spar tid på håndtering af e-mail
  • Nemt at finde e-mail og dokumentere et forløb.

 

WorkPoint Vs. egenudviklet SharePoint
WorkPoint Server er et unikt værktøj, der på en agil og fleksibel måde implementerer ESDH-løsninger. WorkPoint bygger oven på SharePoint og gør det således muligt at udnytte SharePoint til forretningskritiske processer. Samtidig gør systemet det nemt at opgradere til nyere versioner af SharePoint uden behov for en bekostelig udviklingsproces og programmering.

Mange større virksomheder får udviklet deres eget system ud fra SharePoint og bruger mange økonomiske ressourcer på det, fordi alt skal udvikles og programmeres fra bunden. Det problem kommer WorkPoint til livs med en standardiseret værktøjskasse og giver samtidig enkel og nem integration til ERP, BI og CRM, som sikrer en høj ROI. Samtidig opnår man integration til Microsoft Outlook, Word, Microsoft Projects.

Workpoint _completing _sharepoint _2013

Hold styr på dokumenterne
WorkPoint dokumenthåndtering sikrer ensartethed i udførelsen af arbejdet. WorkPoint sørger for, at I altid bruger opdaterede og godkendte skabeloner. På den måde undgår I også, at dokumenter bliver gemt under flere navne og ligger gemt lokalt hos en medarbejder. WorkPoint understøtter fuldt ud MS Office-programmerne og deres funktionaliteter som eksempelvis brevfletning og skabeloner.