Hos RackPeople har vi den holdning at alt kan leveres som skiveskåret IT, for på den måde at undgå overkapacitet og et væltet IT budget når serveren giver op! XaaS står for anything as a service. Begrebet dækker over muligheden for at købe sin IT baseret på en månedlig betaling afregnet pr. bruger. Denne løsning giver en lang række fordele, ikke mindst en gennemskuelig pris som er til at lægge et budget efter. 

Xaas – skiveskåret IT
XaaS er et rigtigt godt tilbud til virksomheder, som ønsker en månedlig betaling per bruger for brugen af en IT-løsning (hardware, software og tillægsydelser). Din virksomhed vil kunne indgå i en fordelagtig løsningsmodel, som udbydes af RackPeople.

Hvordan kan XaaS hjælpe mig og min virksomhed...
Ved at give et komplet økonomisk overblik via en fast månedlig ydelse på hele IT-driften. Desuden belaster XaaS ikke likviditeten. Ved at vælge XaaS kan virksomheden koncentrere sig om sin egen kerneforretning uden at skulle dedikere resurser til drift, indkøb og vedligeholdelse af IT.

Muligheder med XaaS...
Med XaaS er virksomheden ikke bundet til en specifik løsning eller service på livstid, men man har muligheden for løbende at justere og tilpasse, i takt med at markedet, efterspørgsel og medarbejderstab ændrer sig.

Fordele ved Xaas – f.eks.

 • Samlet pris per bruger per måned på hele IT leverancen
 • Prisen per bruger per måned kan skaleres ned og op efter behov
 • Ingen risiko i udstyrets værdiforringelse (hardware via operationel leasing)
 • Ingen likviditetsbinding i IT-løsningen (hverken software eller hardware)
 • Attraktiv samlet månedlig betaling per bruger hvor den forventede markedspris efter 3 eller 4 år på hardwaredelen er indkalkuleret upfront i beregningsgrundlaget og opnår dermed en lav driftsudgift (en leasingydelse betragtes som en driftsudgift og er fradragsberettiget)
 • Undgå praktiske udfordringer med afhændelsen af brugt hardware efter brug
 • undgå at skulle anvende ressourcer på datasletning af hardware
 • Opnå en enkel og standardiseret model for håndteringen af IT-løsningen
 • Adgang til et online asset management værktøj med detaljerede udstyrsoplysninger
 • Mulighed for ”Buy and lease back” således købes de dele af IT-infrastrukturen som ønskes bibeholdt, og leases tilbage til kunden. Som følge heraf opnår kunden en lavere månedlig leasingydelse.


I det følgende har vi opsat et tænkt scenarie for at illustrere hvorledes en XaaS løsning kunne se ud:

Firma X skal have opgraderet sin IT infrastruktur fra A-Z. Firma X har en forventning om at vækste kraftigt hen over de næste 2 år, hvorfor de leder efter en løsning som tilgodeser dette element.

Leverance består af følgende elementer:
20 stk. bærbare computere, samlet værdi kr. 140.000,-
2 stk. servere, samlet værdi kr. 70.000,-
Software, samlet værdi kr. 100.000,-
Konsulentydelser, samlet værdi kr. 110.000,-
Samlet beløb ved kontant handel kr. 420.000,-

Månedlig ydelse via XaaS kr. 12.180,- (36 måneder)

Hvad kan man få via XaaS
RackPeople kan levere alt software/hardwareefter/installation efter XaaS modellen.

 • Software
 • Hardware
 • Klargøring
 • Support
 • Overvågning
 • Delingsplatform
 • Kommunikation
 • UTM Firewall
 • Hosting
 • Cloud services
 • ERP løsninger