Det gyldne overblik...
I et travlt telefonmiljø med mange opkald, køer og svargrupper kan det være svært at bevare det store overblik for den enkelte bruger eller teamleder. Med Infobord kan nøgleinformationer fra Skype For Business vises på en storskærm, og den enkelte bruger kan holde let sig ajour med situationen. Brugs scenarier kunne f.eks. være monitorering af en eller flere telefon køer, præsenterer navn og kontaktoplysninger på vedkommende som ringer ind Skype For Business Infoboard kan sættes op til at vise præcis den information der er afgørende for din forretning.

Infoboard

Fordele:

  • Forbedret overblik
  • Mulighed for at veksle imellem flere respons grupper
  • Få vist status for tilmeldte agenter
  • Få vist status for telefonsluse
  • Kondenseret pressence visning der kan bruges i omstillings henseende
  • Mulighed for tilpasning baseret på kundens behov

Hvordan virker det?
Infoboard tilgås via en web-adresse og afvikles typisk på en storskærm i en reception eller service desk. Da Infoboard er en webbaseret
applikation kræver den ingen installation på den enkelte brugers PC. Infoboard placeres på en server som er tilgængelig i
netværket, og kræver kun minimal tilpasning op imod Skype For Business miljøet.

Hvad kræver det?
Infoboard placeres på en server som er tilgængelig i netværket, og kræver kun minimal tilpasning op imod Skype For Business miljøet.

Priser:
Infoboard softwaren koster kr. 15.000,- plus installation.
Dette giver adgang til at oprette ubegrænset antal køer/responsgrupper.