Med RackPeoples Skype For Business Web Connect modul knyttes Skype For Business interface'et til hjemmesiden. Modulet gør brug af Skype For Business' indbyggede chatfunktion. SWC giver mulighed for at vise billede, stillingsbetegnelse og kompetenceområde på hver enkelt medarbejder/afdeling der er tilknyttet chatten. Udspecificering af chatten gør det muligt at kontakte præcis den medarbejder/afdeling der kan afhjælpe problemet.

Prøv selv Skype For Business Web Connect her

Webconnect

Fordele:

  • Bedre/hurtigere kundeservice - flere chats kan vedligeholdes simultant
  • Maksimal udnyttelse af hjemmesiden
  • Mindre “slid” på medarbejdere ved lange vagter/åbningstider da chat kan besvares hjemmefra
  • Mulighed for at få kunder i tale som almindeligvis ikke ville kontakte virksomheden, men som er mere trygge ved at benytte chat optionen.
  • LWC kan både håndtere gruppe, såvel som personlig chat. Det betyder at flere agneter kan kobles på f.eks. en support chat konto, og besvares af først ledige medarbejder.
  • Tidsbesparende, tests viser at chat repræsenterer en væsentlig ressourcebesparelse.
  • Konsolidering af services. Ved at samle flere funktioner under samme program mindskes behovet for indkøb og efterfølgende service af 3-part programmer.

 LWC Chat        LWC Chat2

Hvordan virker det praktisk?
Den besøgende på hjemmesiden trykker på chatikonet ud for personen. Et vindue åbner, hvori brugeren promptes for navn og
e-mail. Derefter skrives og sendes beskeden. Modtagerens Skype For Business chatvindue åbnes på almindelig vis, og chatten besvares.

Priser:

Skype For Business Web connect softwaren koster kr. 30.000,- + tilretninger.